LA NOSTRA METODOLOGIA

teasaconsulting aplica la metodologia PDCA en la gestió de projectes com a conseqüència de l’experiència adquirida durant tots aquests anys en què s’ha constatat que és el millor mètode per garantir els resultats desitjats.

PDCA constitueix una estratègia de millora contínua en quatre passos i té la seva aplicació en qualsevol sistema de gestió de l’àmbit empresarial que basi els seus resultats en l’aplicació de metodologia, unida a coneixement, experiència, empenta, rigorositat, tots ells valors aportats pels consultors de teasaconsulting.

PDCA significa PLAN, DO, CHECK, ACT, és a dir, planificar, executar, verificar/mesurar i corregir.

FASE 1. DIAGNÒSTIC

Estudi de la situació actual objecte del treball a les instal·lacions del client, mantenint converses amb els principals responsables i les persones de l’organització, directament relacionades amb els aspectes a tractar.

Obtenció d’informació, anàlisi de dades, observació directa, mostrejos de l’activitat, que es recopilarà i s’utilitzarà en l’elaboració d’un informe en el qual es presentaran conclusions, objectius consensuats amb la direcció de l’empresa i plans d’acció.

La durada d’aquesta etapa de mitjana és de 1,5 a 2 mesos, però pot adaptar-se a les necessitats dels clients.

FASE 2. PROJECTE

Per teasaconsulting, la gestió del projecte és un aspecte molt rellevant que defineix de forma rigorosa i concreta el seu abast, estableix un calendari amb els objectius (fites), els recursos necessaris i es comparteix amb l’equip del client.

El projecte és la fase d’execució del pla d’acció que s’ha acordat desenvolupar finalment amb la direcció de l’empresa client.

S’efectuen dos tipus de sessions, les de l’equip de projecte i les de seguiment amb la direcció, cadascuna d’elles amb els seus continguts i freqüències prèviament establertes.

FASE 3. CONSOLIDACIÓ

Perquè qualsevol projecte finalitzi amb èxit, ha de assegurar-se que s’han creat unes condicions i la disciplina necessària per seguir aplicant les tècniques i/o metodologies desenvolupades i implantades.

Aquesta darrera etapa del projecte té aquesta finalitat i en ella es comprova, que els sistems s’apliquen correctament, que els resultats siguin els esperats i, en cas que hi hagi desviacions, s’actuï per corregir-les.