ORGANITZACIÓ GENERAL

Empresa

Grup d’empreses situat a la província de Barcelona, ​​de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional amb presència en més de 80 països i dedicat a el disseny, fabricació i distribució de pintures especials.

Diagnòstic

Companyia d’èxit, amb posició financera sòlida i solvent, Imatge de marca molt potent, equip directiu jove, qualificat, professionalment ambiciós i amb sentiment de pertinença a l’organització.

L’activitat de la companyia és molt important i es troba vivint una sèrie de canvis profunds a nivell organitzatiu incidint en estructures neuràlgiques de la companyia. Es desconeix si els canvis són correctes, si funcionaran, si disposaran dels circuits òptims per a la seva implementació i posada en marxa, i si afectaran de manera negativa a l’Estratègia de la Companyia.

A l’Àrea d’Operacions, la Planificació de la producció, la Gestió d’Estocs i el Nivell de Servei no estan gestionats per un equip multidisciplinari que pugui, per exemple, pilotar la Gestió de la demanda per eliminar els desequilibris actualment existents entre Demanda i Recursos. No s’apliquen criteris correctes en la planificació, infrautilitzant el potencial de l’ERP.

L’Àrea Comercial no ha desenvolupat una metodologia de promoció i captació de clients nous. No existeix una anàlisi potencial que estableixi zones i rutes de treball dels venedors i no s’utilitza cap eina de gestió comercial. La dimensió de l’Equip Comercial és insuficient per assumir el creixement previst en el pla estratègic i les funcions, tasques i objectius no estan ben definits.

Màrqueting està molt orientat al disseny i la comunicació. No hi ha Màrqueting estratègic i tot el resultat del disseny i la comunicació no es transforma en projectes realitzables. No hi ha fòrums de comunicació estables i ben definits amb Comercial i R + D i això impedeix una captació òptima de les necessitats dels clients i la transformació en projectes executables i rendibles per a la companyia. Falta lideratge. No falten idees, falten processos que permetin transmetre tota la força.

Els Departaments Tècnic i R + D no disposen de plans de treball ni projectes ben definits, el modus operandi general és el d’aplicar mesures correctores, treballar el dia a dia amb una metodologia molt bàsica, lluny d’un plantejament integral i d’una Gestió de Projectes moderna.

Pla d’actuacions

ESTRATÈGIA

Assistència a les reunions de Direcció General donant assessorament en l’elaboració del Pla Estratègic i el seu posterior trasllat als pressupostos generals, determinant i definint els objectius per departaments, la composició dels diferents Comitès, i efectuant un seguiment de resultats mitjançant la sistemàtica de Control pressupostari, així com la posada en marxa d’eines d’anàlisi i metodologia de gestió de la informació (Quadre de Comandament Integral) que permeti optimitzar i facilitar la presa de decisions.

IMPLEMENTACIÓ DEL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL

Implementació i posada en marxa d’un Quadre de Comandament Integral que tradueixi l’estratègia en objectius relacionats entre si, mesurats a través d’indicadors i lligats a uns plans d’acció que permetin alinear el comportament de l’organització amb l’estratègia de l’empresa.

MÀRQUETING I INNOVACIÓ

Definició funcional d’un Business Development Manager i d’un Project Manager d’R + D i acompanyament a RRHH en el Procés de Selecció i incorporació.

PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

Definir la Cadena de Subministrament, les seves tasques, fases i departaments implicats.

Definició funcional del Supply Chain Manager i de la interacció amb els altres departaments de l’àrea d’operacions i comercial, creant un equip multidisciplinari que a través de Comitès o Grups de treball permeti posar en marxa un sistema de Gestió de la Demanda adequat, un Planificació eficaç i una transmissió i traducció adequada als plans d’aprovisionament, producció i logística.

ORGANITZACIÓ COMERCIAL

Reorganització de l’Estructura Comercial. Definició de tasques en la funció comercial, establiment d’objectius, determinació de zones de vendes i incorporació dels recursos necessaris.

Implementar i posar en marxa una solució de gestió de les relacions amb els clients.

Resultats

ESTRATÈGIA

Confecció d’un Pla Estratègic a 3 anys vista, ben estructurat, ambiciós (increment de vendes d’un 46% en 3 anys) però realista, amb importants inversions en producció i logística i importants projectes d’expansió comercial, amb noves línies de producte, nous mercats i obertura de nous punts de venda.

QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL

Implementació i posada en marxa d’un Balanç Score Card (Quadre de Comandament Integral CMI) el que ha originat una mobilització de tot l’equip cap a la plena consecució dels objectius, canalitzant energies, habilitats i coneixements específics. El CMI ha permès provar, obtenir, retro alimentar l’estratègia de l’organització, detectar les desviacions del pla estratègic i establir objectius i iniciatives necessàries per reconduir la situació.

ORGANITZACIÓ COMERCIAL

Implementació i posada en marxa d’una Solució de Gestió de les Relacions amb Clients, el que ha millorat l’atenció i relacions amb ells. Ha estructurat la gestió comercial, potenciat la productivitat en les vendes i ha proporcionat un coneixement profund del client permetent crear campanyes de Màrqueting més efectives, generació de més oportunitats i agilització de la gestió comercial.

MÀRQUETING

Creació d’un Pla de Màrqueting estratègic que està permetent assolir els objectius de vendes fixats, la penetració en nous mercats i la incorporació de noves famílies de producte.

DADES QUANTITATIVES

32% d’increment en el nombre d’albarans expedits

22% d’increment en el de línies expedides.

25% de reducció en les incidències logístiques fruit de la posada en marxa d’un sistema de Radiofreqüència i l’obertura d’un 3r torn al magatzem.

46% de reducció del Lead Time de les comandes de venda gràcies a la nova gestió de la planificació, la millor gestió interna de les comandes, i els nous escenaris i grups de treball inter-departamentals.

47 noves poblacions on s’ha introduït la marca i obertura de 102 nous clients

102 clients nous.

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en pinterest
Compartició en print
Compartició en email