Comercial, Màrqueting i Clients

La globalització dels mercats i l'augment de competitivitat que comporta obliga les empreses a millorar contínuament tant la seva estructura i organització comercial com els mètodes i sistemes de treball que s'estan utilitzant.
Una adaptació àgil a aquests canvis, tant a nivell de les persones que formen els equips comercials, com a nivell de l’aplicació de les darreres tecnologies, és un factor clau de l’èxit en el desenvolupament de l’estratègia i de l’acció comercial.
En aquest sentit, es fa imprescindible una revisió de com estem abordant aquests canvis, amb l’objectiu d’identificar punts de millora i proposar les solucions més adequades per per la consecució d’uns òptims resultats.
Desenvolupament de l'estratègia comercial
 • Estudis de Mercat i Segmentació
 • Unitats de Negoci
 • Posicionament respecte a la competència
 • Anàlisi i valoració de l’Entorn
 • D.A.F.O.
 • Planificació de l’estratègia
 • Política d’Aliances
Anàlisi i desenvolupament de la política comercial (nacional i internacional)
 • Política de productes / serveis (portfoli)
 • Política de mercats / zones / països
 • Política de clients, distribuïdors, prescriptors, altres partners, etc.
 • Política de preus Política de promoció i comunicació
Pla de vendes
 • Objectius de venda (per productes, zones, clients, venedors, …)
 • Organización de los canales de venta (Comerciales, propios, representantes y colaboradores externos, filiales, …)
 • Política de distribuidores, prescriptores y otros partners
 • Sistema de premios e incentivos asociados al cumplimiento de los objetivos
 • Planificació de l’acció comercial
 • Análisis económico del plan de ventas (Valoración de ingresos y gastos asociados al plan de venta)
 • Procés d’Implementació efectiva a l’empresa
Pla de Màrqueting
 • Situació del mercat i l’empresa: anàlisi extern i intern.
 • Definició dels clients de l’empresa.
 • Definició d’objectius principals per a l’any que ve; alineació amb la planificació estratègica de la companyia.
 • Elaboració del Pla de Màrqueting:
 • Principals campanyes a realitzar i objectiu esperat de cada campanya.
 • Pla anual d’accions, on apareix quan i qui executarà les diferents accions programades per aquest any.
 • Pressupost que es va a invertir en cada acció.
 • Pla de contingència aplicable en cas que les accions no estiguin funcionant correctament.
 • Procés d’implementació efectiva a l’empresa.
 • Seguiment periòdic i avaluació anual de resultats.
Organització de l'estructura comercial
 • Anàlisi de l’estructura i planificació a curt i mig termini
 • Objectius comercials
 • Enquadrament dels responsables en l’Organigrama
 • Gestió de l´equip comercial mitjançant CRM o similar:
 • Sistema de reporting a la Direcció
 • Coordinació entre back office i front office
 • Sistemes de control de les vendes i de l’acció comercial
Acció Comercial
 • Estudio de países y zonas de ventas.
 • Selección y optimización de los canales de venta
 • Selección de personal de ventas
 • Sistemas y política de remuneración
 • Metodología de trabajo y plan de formación
 • Motivació d’equips de vendes
 • Coaching individual i d’equips
 • Tècniques de supervisió i control de l’Acció de Vendes
 • Planificació i organització de l’Acció Comercial
Exportació i internacionalització
 • Anàlisi i selecció de mercats
 • Selecció del canal de venda
 • Recerca de partners
 • Recerca i selecció de venedors
 • Obertura de filials comercials
 • Preparació i acompanyament a Fires
 • “aliances d’empreses”
Màrqueting operatiu i back office
 • Sistema d’Informació i comunicació interna
 • Seguiment i Suport de l’Acció Comercial
 • Promoció i Comunicació
 • Organització de sistemes de televenda i telemarketing
 • Organització de l’Administració Comercial
 • Implantació de SW CRM