#1 ESTRATÈGIA, DIRECCIÓ I INNOVACIÓ

Estratègia és la visió de llarg termini que obliga als Directors Generals a tenir una projecció que permeti assolir els OBJECTIUS alineant a la perfecció totes les àrees de l´empresa, transversalment, els processos interns i el desenvolupament dels recursos, tant tècnics com humans.

La Direcció Estratègica implica un procés de comunicació interna cap a tots els nivells de l´Organització, la participació i l´impuls de l´equip Directiu, la màxima cooperació i disciplina, fent que l´estratègia sigui el fil conductor del treball de tots i cadascun dels departaments de l´empresa.

És imprescindible la professionalització de l´equip Directiu i de la pròpia Direcció General com un dels factors crítics d´èxit per ser una empresa competitiva.

Per altra banda, les empreses han de mantindre una actitud d´innovació permanent que ha de consisitir en l´aplicació i utilització de recursos, eines i coneixements existents avui, per generar riquesa, rendibilitat i sostenibilitat per l’empresa en un futur.

#1 ESTRATÈGIA, DIRECCIÓ I INNOVACIÓ

Estratègia és la visió de llarg termini que obliga als Directors Generals a tenir una projecció que permeti assolir els OBJECTIUS alineant a la perfecció totes les àrees de l´empresa, transversalment, els processos interns i el desenvolupament dels recursos, tant tècnics com humans.

La Direcció Estratègica implica un procés de comunicació interna cap a tots els nivells de l´Organització, la participació i l´impuls de l´equip Directiu, la màxima cooperació i disciplina, fent que l´estratègia sigui el fil conductor del treball de tots i cadascun dels departaments de l´empresa.

És imprescindible la professionalització de l´equip Directiu i de la pròpia Direcció General com un dels factors crítics d´èxit per ser una empresa competitiva.

Per altra banda, les empreses han de mantindre una actitud d´innovació permanent que ha de consisitir en l´aplicació i utilització de recursos, eines i coneixements existents avui, per generar riquesa, rendibilitat i sostenibilitat per l’empresa en un futur.

#2 FINANCES I ADMINISTRACIÓ

El desenvolupament i l´evolució dels negocis han de ser garantits mitjançant un harmònic equilibri dels Recursos Econòmic-Financers i la seva gestió de forma adequada i permanent.

El Director Financer o CFO, té un rol important en el plantejament de l´estratègia, l´anàlisi de riscos i el desenvolupament del negoci.

La professionalització de la gestió consisteix en la presa de decisions basada en els resultats que s´obtenen, en la seva fiabilitat i en el grau de precisió o d´ajust a les previsions realitzades, plantejant i controlant els resultats.

És crítica la disponibilitat d´informació financera de detall i que es pugui obtenir d´una manera àgil i fiable. L´implantació de models de processos homogenis i eines de reporting és clau per garantir el control econòmic efectiu de les operacions.

#2 FINANCES I ADMINISTRACIÓ

El desenvolupament i l´evolució dels negocis han de ser garantits mitjançant un harmònic equilibri dels Recursos Econòmic-Financers i la seva gestió de forma adequada i permanent.

El Director Financer o CFO, té un rol important en el plantejament de l´estratègia, l´anàlisi de riscos i el desenvolupament del negoci.

La professionalització de la gestió consisteix en la presa de decisions basada en els resultats que s´obtenen, en la seva fiabilitat i en el grau de precisió o d´ajust a les previsions realitzades, plantejant i controlant els resultats.

És crítica la disponibilitat d´informació financera de detall i que es pugui obtenir d´una manera àgil i fiable. L´implantació de models de processos homogenis i eines de reporting és clau per garantir el control econòmic efectiu de les operacions.

#3 COMERCIAL, MARKETING I CLIENTS

La globalització dels mercats i l´augment de competitivitat que comporta, obliga a les empreses a millorar continuament tant la seva estructura i organització comercial, com els mètodes i sistemes de treball que s´estan utilitzant.

Una adaptació àgil a aquests canvis, tant a nivell de les persones que formen els equips comercials, com a nivell de l´aplicació de les darreres tecnologies, és un factor clau de l´èxit en el desenvolupament de l´estratègia i de l´acció comercial.

En aquest sentit, es fa imprescindible una revisió de com estem abordant aquests canvis, amb l´objectiu d´identificar punts de millora i proposar les solucions més adequades per la consecució d´uns òptims resultats.

#3 COMERCIAL, MARKETING I CLIENTS

La globalització dels mercats i l´augment de competitivitat que comporta, obliga a les empreses a millorar continuament tant la seva estructura i organització comercial, com els mètodes i sistemes de treball que s´estan utilitzant.

Una adaptació àgil a aquests canvis, tant a nivell de les persones que formen els equips comercials, com a nivell de l´aplicació de les darreres tecnologies, és un factor clau de l´èxit en el desenvolupament de l´estratègia i de l´acció comercial.

En aquest sentit, es fa imprescindible una revisió de com estem abordant aquests canvis, amb l´objectiu d´identificar punts de millora i proposar les solucions més adequades per la consecució d´uns òptims resultats.

#4 OPERACIONS: PRODUCCIÓ I LOGÍSTICA

Les operacions, la gestió de la producció, la gestió logística i la gestió per processos en qualsevol àrea de la Companyia, amb un adequat enfocament de racionalització i d´eficiència, implica una important millora de la cadena de valor.

L´adequada selecció i la correcta aplicació dels sistemes i eines més actualitzades en l´àmbit de les Operacions, Producció, Supply Chain i Logística, són aspectes fundamentals per situar les nostres empreses en una posició competitiva en relació al mercat i al sector.

L´aplicació d´una metodologia rigurosa amb la seva imprescindible planificació, la posada en pràctica o implantació, el seguiment de les accions i la correcció dels possibles desajustos en un cicle PDCA (plan-do-check-act) continu, són la clau de l’èxit.

#4 OPERACIONS: PRODUCCIÓ I LOGÍSTICA

Les operacions, la gestió de la producció, la gestió logística i la gestió per processos en qualsevol àrea de la Companyia, amb un adequat enfocament de racionalització i d´eficiència, implica una important millora de la cadena de valor.

L´adequada selecció i la correcta aplicació dels sistemes i eines més actualitzades en l´àmbit de les Operacions, Producció, Supply Chain i Logística, són aspectes fundamentals per situar les nostres empreses en una posició competitiva en relació al mercat i al sector.

L´aplicació d´una metodologia rigurosa amb la seva imprescindible planificació, la posada en pràctica o implantació, el seguiment de les accions i la correcció dels possibles desajustos en un cicle PDCA (plan-do-check-act) continu, són la clau de l’èxit.

#5 PERSONES DE L´ORGANITZACIÓ

L´eficàcia i l´eficiència de les Organitzacions rau en l´optimització dels Recursos Humans, tant en el seu conjunt com de forma individual, assegurant l´evolució de les estructures directives i el desenvolupament professional basat en la formació i el desplegament de competències dels col.laboradors o empleats, així com la clara definició i alineació d´objectius per el conjunt de responsables de l´empresa.

#5 PERSONES DE L´ORGANITZACIÓ

L´eficàcia i l´eficiència de les Organitzacions rau en l´optimització dels Recursos Humans, tant en el seu conjunt com de forma individual, assegurant l´evolució de les estructures directives i el desenvolupament professional basat en la formació i el desplegament de competències dels col.laboradors o empleats, així com la clara definició i alineació d´objectius per el conjunt de responsables de l´empresa.

#6 GESTIÓ D'AJUTS/SUBVENCIONS

Ajuts/Subvencions per a projectes de R+D:

Des de teasaconsulting analitzem els seus projectes i Inversions en R+D i identifiquem les possibilitats d’obtenció dels millors ajuts/subvencions per part de les administracions públiques.

Ajuts/Subvencions per a projectes d’Innovació:

Innovació Tecnològica:

Des de teasaconsulting us ajudem a gestionar ajuts i/o subvencions per a l’adquisició d’actius fixos nous que suposin una innovació tecnològica i millora de capacitats productives a l’empresa (Instal·lacions, maquinària i equips; Software, patents, llicències, coneixements tècnics o altres drets de propietat intel·lectual o industrial, Costos de personal, Materials i consumibles; Contractació de serveis externs i subcontractacions).

#6 GESTIÓ D'AJUTS/SUBVENCIONS

Ajuts/Subvencions per a projectes de R+D:

Des de teasaconsulting analitzem els seus projectes i Inversions en R+D i identifiquem les possibilitats d’obtenció dels millors ajuts/subvencions per part de les administracions públiques.

Ajuts/Subvencions per a projectes d’Innovació:

Innovació Tecnològica:

Des de teasaconsulting us ajudem a gestionar ajuts i/o subvencions per a l’adquisició d’actius fixos nous que suposin una innovació tecnològica i millora de capacitats productives a l’empresa (Instal·lacions, maquinària i equips; Software, patents, llicències, coneixements tècnics o altres drets de propietat intel·lectual o industrial, Costos de personal, Materials i consumibles; Contractació de serveis externs i subcontractacions).